چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
عنوان
عنوان
اخبار > گفتمان انقلاب اسلامی و چالش نئولیبرالسیم
 


گفتگوی نوین پژوهشی (نشست 98)
گفتمان انقلاب اسلامی و چالش نئولیبرالسیم
نود و هشتمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی در موضوع انقلاب اسلامی و چالشها برگزار می گردد.

گفتگوی نوین پژوهشی (جلسه98)


موضوع:

«گفتمان انقلاب اسلامی و چالش نئولیبرالیسم»

 

ارائه کننده: دکتر داود فیض افرا (هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

 

زمان: پنجشنبه 97/8/24 ساعت: 9 الی 11
مکان: قم،  بلوار جمهوری اسلامی،  ابتدای کوی 4 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، سالن علامه طباطبایی(ره)           


خروج