چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
عنوان
عنوان
اخبار > همایش
 


همایش اقتصاد مقاومتی
همایش
گزارش همايش علمي ـ پژوهشي «اقتصاد مقاومتي»

بسمه تعالي

 

 

گزارش اجمالي از همايش علمي ـ پژوهشي «اقتصاد مقاومتي»

مباني، الزامات، راهكارها

 

 

اين همايش به همت پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي و با همكاري دانشكده اقتصاد دانشگاهي شهيد بهشتي در سال 93 برگزار مي‌گردد.

v     تشكيل دو جلسه شوراي سياستگذاري در دفتر حاج آقاي غلامي و تصميم‌گيري در رابطه با موارد ذيل؛

-           تدوين اهداف و راهبردهاي همايش

-           ترميم كميته علمي و تركيب اعضاي كميته علمي همايش از دو بخش اقتصاد و فرهنگ

-           پيشنهاد محورهاي اوليه براي تدوين فراخوان مقاله

-           تصميم‌گيري در رابطه با زمان برگزاري و اعلام فراخوان مقاله و ... .

-           برگزاري نشست خبري و ساخت تيزر پس از چاپ فراخوان مقاله

-           اعلام سازمان همكار در همايش:

ـ دانشگاه تهران

ـ مؤسسه صدرا

ـ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

ـ دانشگاه امام صادق(ع)

ـ دانشگاه دفاع ملي

ـ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

v     تشكيل دو جلسه كميته علمي و بررسي محورهاي پيشنهادي با حضور اعضاي كميته علمي

-           بررسي چگونگي سفارش مقاله در محورهاي خاص همايش

-           اعلام نظرات در رابطه با طراحي اوليه پوستر

v     برگزاري دو جلسه كميته اجرايي همايش

-           تقسيم‌بندي كارها در دانشگاه شهيد بهشتي

-           پيگيري و واريز بودجه براي دفتر نهاد(جهت هزينه كرد در بخش همايش)

-          طراحي ايميل، سايت و راه‌اندازي دبيرخانه اجرايي در دفتر نهاد دانشگاه شهيد بهشتي


خروج