چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
عنوان
عنوان
اخبار > دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار می نمایند: چهارمین همایش بین المللی مردم سالاری دینی؛ جهان اسلام و غرب
 


چهارمین همایش بین المللی مردم سالاری دینی؛ جهان اسلام و غرب
دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار می نمایند: چهارمین همایش بین المللی مردم سالاری دینی؛ جهان اسلام و غرب
چهارمین همایش بین المللی مردم سالاری دینی؛ جهان اسلام و غرب

دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، "چهارمین همایش بین المللی مردم سالاری دینی؛ جهان اسلام و غرب" را برگزار می نمایند. این همایش در سه محور مباحث نظری، مباحث کاربردی و مباحث تطبیقی برگزار می گردد. تاریخ برگزاری این همایش در بهمن ماه خواهد بود.


خروج