چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٦
عنوان
عنوان
اخبار > همایش ملی « معنای زندگی در گستره علم و دین»
 


همایش ملی ♦️«معنای زندگی در گستره علم و دین»♦️
همایش ملی « معنای زندگی در گستره علم و دین»
گروه معارف اسلامی دانشگاه ارومیه با همکاری دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشگاه معارف اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی برگزار می کند:

گروه معارف اسلامی دانشگاه ارومیه با همکاری دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشگاه معارف اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی برگزار می  کند:

همایش ملی
♦️«معنای زندگی در گستره علم و دین»♦️

محورهای همایش

1 ـ مفهوم شناسی و مولفه های معنی زندگی
2 ـ فسفه حیات  در ادیان
3 ـ معنای زندگی از دیدگاه اسلامی
4 ـ معنای زندگی از دیدگاه فلسفه اسلام و  غرب
5 ـ معنای زندگی از منظر عرفان و عرفا
6 ـ معنای زندگی در ادبیات و هنر
7 ـ معنای زندگی در ساحت جامعه شناسی
8 ـ معنای زندگی در ساختار تمدن اسلامی
9 ـ خدا و معانی زندگی
10 ـ  رابطه معنی زندگی و مرگ اندیشی
11 ـ روانشناسی و معنای زندگی
12 ـ سلامتی معنوی و زندگی دینی
13 ـ بحران پوچ گرایی و بازیابی معنای زندگی
14 ـ رابطه معنای زندگی با سبک زندگی
15 ـ نقش معنای زندگی در پیشگری از آسیب های اجتماعی

تاریخ برگزاری همایش: 97/2/19

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:  96/12/28
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 97/2/1

آدرس دبیرخانه همایش: ارومیه ـ خیابان والفجر2 ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ گروه معارف اسلامی

سایت همایش: www.urmiameaninig.ir
ایمیل همایش: maanyezendeghi@urmia.ac.ir
شماره تماس و فاکس:  33370638 ـ 044


خروج