چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٦
عنوان
عنوان
اخبار > «پهلوی ها، پیوند با بیگانه، ستیز با هویت ملی» - بخش هشتم
 


پهلوی ها
«پهلوی ها، پیوند با بیگانه، ستیز با هویت ملی» - بخش هشتم
(ادامه سلسله گفتگوهای نوین پژوهشی) نشست 68 موضوع: « پهلوی ها؛ پیوند با بیگانه، ستیز با هویّت ملّی» (جلسه هشتم) ارائه کننده: جناب آقای دکتر موسی فقیه حقانی

‍ (ادامه سلسله گفتگوهای نوین پژوهشی)
                            نشست   68
موضوع: « پهلوی ها؛ پیوند با بیگانه،  ستیز با هویّت ملّی»
(جلسه هشتم)
ارائه کننده: جناب آقای دکتر موسی فقیه حقانی
(معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ ایران)
زمان: پنج شنبه  96/11/26 ساعت 9 صبح الی 12
مکان: قم ـ ابتدای بلوار جمهوری اسلامی ، نبش کوی 4
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ـ قم


خروج