چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
عنوان
عنوان
اخبار > کارآمدی و دست آوردهای انقلاب در مقایسه با دوره پهلوی
 


گفتگوی نوین پژوهشی (نشست 110)
کارآمدی و دست آوردهای انقلاب در مقایسه با دوره پهلوی
یکصدو دهمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع انقلاب اسلامی برگزار می شود.

گفتگوی نوین پژوهشی (جلسه110)

موضوع:

«بررسی کارآمدی و دستآوردهای انقلاب اسلامی»


ارائه کننده:

جناب آقای دکتر موسی فقیه حقانی

  (معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ ایران)


زمان:  پنجشنبه 97/11/18 ساعت: 9 الی 11
مکان: قم،  بلوار جمهوری اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی ، سالن آمفی تئاتر


خروج