پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨
عنوان
عنوان
اخبار > «تمدن نوین اسلامی»
 


تمدن نوین اسلامی
«تمدن نوین اسلامی»
چهارمین هفته علمی «تمدن نوین اسلامی» با حضور پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار خواهد شد.

چهارمین هفته علمی «تمدن نوین اسلامی» طبق زمانبندی ذیل برگزار خواهد شد:


موضوع

تاریخ

مکان

زمان(ساعت)

افتتاحیه

97/12/1

چهارشنبه

دانشگاه علم و صنعت دانشکده مهندسی پیشرفت

20-16

کمیسیون سیر تکوین تمدن نوین اسلامی

97/12/2

پنج شنبه

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

12-9

نشست تخصصی نسبت شناسی آینده انقلاب اسلامی و تمدن مهدوی

97/12/2

پنج شنبه

موسسه پژوهش و نشر مسجد مقدس جمکران

12-10

کمیسیون ظرفیت های موجود برای تمدن سازی نوین اسلامی

97/12/4

شنبه

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

21-18

کمیسیون چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی

97/12/5

یکشنبه

پژوهشگاه فرهنگ و معارف

12-8:30

کمیسیون آینده پژوهی و اینده نگاری تمدن نوین اسلامی

97/12/6

دوشنبه

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

12-9

کمیسیون مبانی نظری تمدن نوین اسلامی

97/12/7

سه شنبه

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

18-15

اختتامیه وهم اندیشی در خصوص نقشه راه آتی

97/12/8

چهارشنبه

مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا

15-13

چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی

97/12/9

پنج شنبه

دانشگاه شاهد

17-8

 


خروج