سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
عنوان
عنوان
اخبار > «اولین همایش ملی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی با رویکرد نظری و کاربستی
 


همایش ملی سرمایه اجتماعی
«اولین همایش ملی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی با رویکرد نظری و کاربستی
به همت گروه معارف اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی اولین همایش با موضوع سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی برگزار می گردد.

گروه معارف اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در نظر دارد تا «اولین همایش ملی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی با رویکرد نظری و کاربستی» را در 27 آبان سال جاری برگزار نماید. مدیریت تولید علم در حوزه سرمایه اجتماعی و تشکیل شبکه ای از مختصصان این حوزه از برگزاری همایش است.

اهداف برگزاری همایش:

باز تعریف سرمایه اجتماعی متناسب با اقتضائات اسلامی و ملی جهت تحقق پیشران­ های اجتماعی پیشرفت.
استخراج زیرسندهای سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه مسائل اجتماعی
نظام ­سازی در حوزه مسائل اجتماعی بر مبنای آموزه ­های اسلامی وجایگزین ساختن آن با نظام­ های ناکارآمد موجود.
برقراری ارتباط دانشگاه با مسائل جاری جامعه و ارائه راهکارهای علمی بر مبنای آن به منظور برقراری ارتباط با جامعه.
مواجهه فعال با آسیب­ های اجتماعی بر مبنای بنیان­ های معرفتی مستخرج از قرآن و روایات
کارآمدسازی ساختارهای حاکمیتی جامعه جهت افزایش سطح مشارکت­ های مردمی و استفاده از ظرفیت آن.
 

تاریخ ارسال چکیده:  1398/6/15             تاریخ ارسال اصل مقاله: 1398/7/15              تاریخ برگزاری همایش: 16398/8/27

 

محورهای همایش

الف: محورهای نظری

 1. مفهوم شناسی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی
 2. مفهوم شناسی تطبیقی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی و علوم اجتماعی
 3. مفهوم شناسی آینده پژوهانه سرمایه اجتماعی در آموزه های اسلامی
 4. شبکه های ارتباطی در آموزه های اسلامی و سرمایه اجتماعی
 • شبکه ارتباطی خانواده
 • شبکه ارتباطی ارحام
 • شبکه ارتباطی برادران دینی
 • شبکه ارتباطی دوستان
 • شبکه ارتباطی همسایگان
 • شبکه ارتباطی غیر مسلمانان
 1. مبانی ارتباطات اجتماعی در آموزه های اسلامی و سرمایه اجتماعی
 • مبانی معرفت شناختی و سرمایه اجتماعی
 • مبانی هستی شناختی و سرمایه اجتماعی
 • مبانی انسان شناختی و سرمایه اجتماعی
 • مبانی دین شناختی و سرمایه اجتماعی
 • مبانی ارزش شناختی و سرمایه اجتماعی
 • مبانی جامعه شناختی و سرمایه اجتماعی
 1. اصول ارتباطات اجتماعی در آموزه ای اسلامی و سرمایه اجتماعی
 • اخوت و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی
 • ولایت و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی(ولایت خدا و رسول بر اشخاص/ ولایت مؤمنین بر هم)
 • وحدت و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی(با تأکید بر انسجام اجتماعی)
 • امت محوری و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی(با تأکید بر هویت اجتماعی)
 1. روش­های اسلامی ارتباطات اجتماعی و سرمایه اجتماعی
 • روش امربه معروف و نهی از منکر و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی
 • روش تعاون و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی
 • روش تکافل و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی
 • روش مصابره و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی
 • روش مرابطه و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی
 • روش تواصی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی
 • روش ایثارگری اجتماعی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی
 • روش عدل و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی
 • روش احسان و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی
 1. عوامل مؤثر انسجام اجتماعی در آموزه های اسلامی و سرمایه اجتماعی
 • تربیت اجتماعی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی
 • اسوه­ های اجتماعی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی(با تأکید بر مراجع فکری جامعه)
 • مسئولیت پذیری اجتماعی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی
 • بصیرت اجتماعی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی
 • فضیلت­های اجتماعی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی
 • اجتماعات اسلامی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی(مسجد، نماز جماعت و ...)
 • شعائر اجتماعی در آموزه های اسلامی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی

 

            ب: محورهای کاربردی

 1. تبیین ارتباط سرمایه اجتماعی با آسیب­ های اجتماعی در حوزه­ های ذیل:
 • زمینه­ ها، علل و دلائل شکل­گیری آسیب­ های اجتماعی و سرمایه اجتماعی
 • پیامدها و آثار آسیب ­های اجتماعی و سرمایه اجتماعی
 • راه ­های پیشگیری از آسیب­ های اجتماعی و سرمایه اجتماعی
 1. تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی با تاکید بر موضوعات ذیل ویژه استان قزوین
 • جایگاه سازمان ­های مردم نهاد و تشکل های مذهبی استان قزوین و سرمایه اجتماعی
 • بافت تاریخی و مذهبی استان قزوین و سرمایه اجتماعی
 • ظرفیت­ های فرهنگی اجتماعی استان قزوین و سرمایه اجتماعی
 • بایسته­ های عملکردی نهادهای حاکمیتی استان قزوین و سرمایه اجتماعی(با تأکید بر رابطه مردم و مسئولان استان)
 • گونه­ شناسی آسیب ­های اجتماعی استان قزوین با تاکید بر سرمایه اجتماعی
 • علل و زمینه­ های شکل گیری آسیب های اجتماعی استان قزوین با تأکید بر سرمایه اجتماعی
 • پیشگیری و درمان آسیب ­های اجتماعی استان قزوین و سرمایه اجتماعی
 • آسیب­ های اجتماعی مناطق حاشیه نشین استان قزوین و سرمایه اجتماعی
 • نقش سرمایه اجتماعی در توسعه امنیت اجتماعی
 • ظرفیت­ های فرهنگی و اجتماعی مناطق حاشیه­ نشین استان قزوین و سرمایه اجتماعی

دبیرخانه همایش

آدرس : قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی
تلفن: 33901334-028
 

محل برگزاری همایش

آدرس : قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

 


خروج