شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > ضرورت آشنایی با جریان شناسی فکری با تأکید بر مسائل و شبهات روز (جلسه دوم)
 


گفتگوی نوین پژوهشی (نشست 132)
ضرورت آشنایی با جریان شناسی فکری با تأکید بر مسائل و شبهات روز (جلسه دوم)
یکصد و سی و دومین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع جریان شناسی (جلسه دوم ) برگزار می گردد.

گفتگوی نوین پژوهشی (نشست 132)

موضوع:

«ضرورت آشنایی با جریان شناسی فکری با تأکید بر مسائل و شبهات روز»

[جلسه دوم]

ارائه کننده: 

جناب آقای دکتر ابوذر رجبی

(عضو هیأت عملی دانشگاه معارف اسلامی)

زمان:  پنج شنبه  98/9/14 ساعت: 9 الی 11
مکان: قم،  بلوار جمهوری اسلامی،  نبش کوی 4، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، سالن علامه طباطبایی(ره)


خروج