چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
عنوان
عنوان
آرشیو
 
شاخصه های اخلاق توحیدی
یکصدو هشتمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع اخلاق برگزار می گردد.
افول قدرت و هژمونی آمریکا
یکصد و هفتمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع افول قدرت ایالات متحده برگزار می گردد.
مطالعات انقلاب اسلامی در دانشگاه های آمریکای شمالی و اروپای غربی
یکصد و ششمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی باموضوع مطالعات انقلاب اسلامی در غرب برگزار می گردد.
بررسی سرفصلهای درس انقلاب اسلامی
یکصد و پنجمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی در موضوع بررسی تحلیلی و تاریخی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
استدلال تکاملی علیه طبیعت گرایی
یکصدو جهارمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی با موضوع نقد «طبیعت گرایی داروین» برگزار می گردد.
نظریه اخلاق توحیدی
یکصد و سومین جلسه گفتگوهای نوین پژوهشی با موضوع اخلاق برگزار می گردد.
نقدی بر سکولاریسم و رابطه آن با انقلابی ماندن حوزه و دانشگاه
یکصدو دومین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع سکولاریسم و حوزه ودانشگاه برگزار می شود.
نهج البلاغه، پاسخگوی نیازهای جامععه
صدو یکمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی با موضع نهج البلاغه و جامعه برگزار می گردد.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>