دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
عنوان
عنوان
آرشیو
 
استدلال تکاملی علیه طبیعت گرایی
یکصدو جهارمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی با موضوع نقد «طبیعت گرایی داروین» برگزار می گردد.
نظریه اخلاق توحیدی
یکصد و سومین جلسه گفتگوهای نوین پژوهشی با موضوع اخلاق برگزار می گردد.
نقدی بر سکولاریسم و رابطه آن با انقلابی ماندن حوزه و دانشگاه
یکصدو دومین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع سکولاریسم و حوزه ودانشگاه برگزار می شود.
نهج البلاغه، پاسخگوی نیازهای جامععه
صدو یکمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی با موضع نهج البلاغه و جامعه برگزار می گردد.
اولین همایش ملی میان رشته ای پژوهش های قرآن و انگاره های علوم زیستی
مرکز پژوهشهای قرآن و علوم طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار می کند
نظریه مقاومت با تأکید بر تحولات جاری یمن
یکصدمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع ابعاد تأثیرگذاری انقلاب اسلامی بر جنبش الحوثی در یمن برگزار خواهد شد.
بازشناسی سنت های الهی از منظر قرآن کریم
نود و نهمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع «بازشناسی سنت های الهی از منظر قرآن کریم» با تأکید بر سنت املا و استدراج برگزار می گردد.
گفتمان انقلاب اسلامی و چالش نئولیبرالسیم
نود و هشتمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی در موضوع انقلاب اسلامی و چالشها برگزار می گردد.

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>