دوشنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٧
عنوان
عنوان
مجلات علمي پژوهشي
 
مهلت ارسال مقالات به همایش ملی « معنای زندگی در گستره علم و دین» تمدید شد.
گروه معارف اسلامی دانشگاه ارومیه همایش ملی «معنای زندگی در گستره علم و دین» را در اردیبهشت ماه 1397 برگزار می کند.
اولین همایش سراسری علمی ـ پژوهشی «زن مسلمان» برگزار می گردد.
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان اولین همایش سراسری علمی ـ پژوهشی «زن مسلمان» را در تیرماه 1397 برگزار خواهد کرد.
گزارش کامل جلسه «مبانی قرآنی ـ فلسفی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» (دکتر سلیمان خاکبان)
جلسه 65 از سلسله گفتگوهای پژوهشی با موضوع ««مبانی قرآنی ـ فلسفی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» توسط جناب استاد دکتر سلیمان خاکبان (عضو هیأت علمی دانشگاه قم) مورخ 5 بهمن ماه 96 در مکان پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی قم برگزار گردید. شرح کامل جلسه...
گزارش کامل جلسه «تاریخ علوم پزشکی در تمدن اسلامی» (دکتر رجب نژاد/ جلسه دوم)
شصتمین جلسه از گفتگوهای نوین پژوهشی در تاریخ 6 دی ماه سال 1396 در مکان پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی قم برگزار گردید. حجت الاسلام دکتر محمدرضا رجب نژاد (مدیرگروه تاریخ علوم پزشکی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران) با اشاره به دستآوردهای پزشکی در تمدن اسلامی به نوآوری های پزشکان مسلمان اشاره نمودند. متن کامل جلسه در ادامه...
گزارش کامل جلسه «چیستی تمدن نوین اسلامی» (دکتر حبیب الله بابایی)
جلسه شصت و نهم از گفتگوهای نوین پژوهشی در تاریخ دوم اسفند ماه سال 1396 در مکان پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی قم برگزار گردید. حجت الاسلام دکتر حبیب الله بابایی (عضو هیأت علمی و مدیرگروه مطالعات اسلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) ضمن تعریف تمدن و چارچوب های نظری آن به چالشهای پیش روی تمدن نوین اسلامی پرداختند. متن کامل جلسه در ادامه...
نشست69 از سلسله گفتگوهای نوین پژوهشی با موضوع: «چیستی تمدن نوین اسلامی» در تاریخ دوم اسفند ماه 96 برگزار شد.
این نشست آزاداندیشی، از جمله برنامه های پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در هفته سوم تمدن نوین اسلامی بود که با حضور «حجت الاسلام دکتر والمسلمین جناب آقای دکتر حبیب الله بابایی»، عضو هیأت علمی و مدیرگروه مطالعات اسلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان استاد ارائه کننده برگزار گردید.
گزارش از کتاب شناسی «کاوشی در معنویت های نوظهور»
پنجاه و ششمین گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع کتابشناسی «کاوشی در معنوین های نوظهور» در تاریخ 96/9/2 د رمکان پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار شد. مولف کتاب، «حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حمزه شریفی دوست»، ضمن ارائه گزارش کامل از این کتاب، به بررسی معنویت های نوظهور در ایران پرداختند.در ادامه فایل پیاده شده این جلسه علمی ارائه می گردد:
برگزاری نشست اخلاق پزشکی در تمدن اسلامی
نشست67 از سلسله گفتگوهای نوین پژوهشی با موضوع: «اخلاق پزشکی در تمدن اسلامی» برگزار شد؛ حجت الاسلام دکتر محمدرضا رجب نژاد (مدیر محترم گروه تاریخ علوم پزشکی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران) به عنوان استاد این همایش اشاره کردند:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>