شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اداره ارتباطات و همكاري هاي پژوهشي
 
گزارش همایش های پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
گزارش اجمالی از بخش همایش‌ها و ارتباطات علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد همایش‌های علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه
همایش
گزارش همايش علمي ـ پژوهشي «اقتصاد مقاومتي»