شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٦
عنوان
عنوان
اخبار > تاثیر حقوق زنان در سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
 


* الهام ستاری-غلامحسین بلندیان
تاثیر حقوق زنان در سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی؛ زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخوردارند، ولی این مسئله که این مبانی، در اسلام و غرب چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند، در خور تأمّل و بررسی است. سئوال اصلی این تحقیق این است که حقوق زنان چه تاثیری بر سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرضیه ما بر این است که حقوق زنان بر سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بوده ‌است و یکی از عوامل تداوم دشمنی و اعمال فشار امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. در نتیجه با وجود کنوانسیون و قوانین متعدد در نظام غرب و با شعار برابری و نیز منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدالت جنسیتی، سهم زنان در حوزه سیاست و تصمیم‌گیری کشورها با توجه به توانایی آنان همچنان پایین است که می‌توان به تصمیمات اجرا کنندگان قوانین اشاره کرد که هنوز عزمی جدی برای پایان‌دادن به شکاف‌ها و تبعیض‌های بین زنان و مردان ندارند. روش تحقیق در این مقاله، رویکرد کیفی و توصیفی با تحليل و استفاده از ابزار کتابخانه ای است.

 * الهام ستاری-غلامحسین بلندیان

دریافت اصل مقاله در این سایت

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/27113942504.pdf

http://pir.iaush.ac.ir/article_12967_1641.html

 

 


خروج