سه شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٧
عنوان
عنوان
اخبار > چارچوب نظری گردش نخبگان سیاسی شایسته و تأثیر آن بر ثبات سیاسی
 


مصطفی ملکوتیان، عبدالحمید غلامی‌نیا
چارچوب نظری گردش نخبگان سیاسی شایسته و تأثیر آن بر ثبات سیاسی
هر نظام سیاسی برای دستیابی به اهداف خود، نیازمند ثبات است. از این‌رو، حفظ ثبات از جمله دغدغه‌های اصلی رهبران و حاکمان سیاسی است.

 

چکیده

ثبات و آرامش از الزام‌های نظام‌های سیاسی است؛ به‌عبارتی هر نظام سیاسی برای دستیابی به اهداف خود، نیازمند ثبات است. از این‌رو، حفظ ثبات از جمله دغدغه‌های اصلی رهبران و حاکمان سیاسی است. هرچند عوامل متعددی در حفظ ثبات سیاسی مؤثر است، آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، گردش نخبگان سیاسی شایسته است؛ به آن معنی که نخبگانی در چرخة مدیریت سیاسی قرار گیرند که ضمن برخورداری از توانایی و تخصص، از ایمان و تعهد به اصول اساسی و ارزشی که در این پژوهش تحت عنوان شاخص‌های شایستگی از آن یاد شده است، برخوردار باشند. واضح است که هر نظام سیاسی به گردش نخبگان معتقد و هم‌سنخ با خود نیاز دارد. تمرکز این مقاله روی گردش نخبگان شایسته در نظامی اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران است.

نویسندگان:

مصطفی ملکوتیان: استاد گروه علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

عبدالحمید غلامی‌نیا: دکتری علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره)

فصلنامه سیاست - دوره 45، شماره 1، بهار 1394.فصلنامه سیاست - دوره 45، شماره 1، بهار 1394

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=250319

 

 


خروج