پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨
عنوان
عنوان
اخبار > تمدن نوین اسلامی (فرآیند مهندسی و مدیریتی)
 


گفتگوی نوین پژوهشی (نشست 113)
تمدن نوین اسلامی (فرآیند مهندسی و مدیریتی)
در چهارمین هفته تمدن نوین اسلامی به همت پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، نشست «تمدن نوین اسلامی ـ فرآیند مهندسی و مدیریتی» برگزار می گردد.

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، متصدی کمیسیون «چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی» در چهارمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی  برگزار میکند


برنامه ها

الف: ارائه گزارش از کمیسیون

ب: ارائه موضوع

«تمدن نوین اسلامی ـ فرآیند مهندسی و مدیریتی»
ارائه کننده: دکتر سیدضیاءالدین میرمحمدی

(عضو هیأت علمی گروه تاریخ و تمدن دانشگاه معارف اسلامی) 

ج: پرسش و پاسخ و ارائه مقالات

زمان:  یکشنبه 97/12/5 ساعت: 9 الی 12
مکان: قم،  بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوی 4، پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی، سالن علامه طباطبایی(ره)                     


خروج