جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
عنوان
عنوان
مقالات
 
ضرورت آشنایی با جریان شناسی فکری با تأکید بر مسائل و شبهات روز (جلسه دوم)
یکصد و سی و دومین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع جریان شناسی (جلسه دوم ) برگزار می گردد.
بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
یکصد و سی امین جلسه گفتگوی نوین پژوهی در موضوع سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می گردد.
اصول و روشهای اخلاقی در پاسخگویی به شبهات دانشجویی
یکصد و بیست و نهمین نشست گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع روشهای نوین پاسخگویی به شبهات برگزار می گردد.
«اربعین حسینی و مهندسی تمدن نوین اسلامی»
یکصد و بیست هشتمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع اربعین وتمدن برگزار می گردد.
بازشناخت مبانی نقد تفکر تکفیری ـ سلفی
یکصدو بیست و هفتمین جلسه از گفتگوهای نوین پژوهشی در موضوع نقد تفکر سلفیت برگزار می گردد.
راز ناکامی و راه کامیابی در هدایت فرزندان
یکصدو بیست و ششمین نشست گفتگوی نوین پژوهشی در موضوع امور تربیتی و خانواده برگزار می گردد.
عینیت های تناقض گونه در شناخت جمعیت
یکصدو بیست و پنجمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی باموضوع دانش خانواده و جمعیت برگزار می گردد.
«فرآیند بصیرت در آینه آیات و روایات»
یکصدو بیست و چهارمین نشست گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع «بصیرت» برگزار می گردد.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>