دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
عنوان
عنوان
اسلايدر
 
شاخصه های متون آموزشی ـ با تکیه بر دروس معارف اسلامی
یکصد و هفدهمین نشست گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع ویژگی های متون آموزشی برگزار می گردد.
«فرآیند منطقی تفکر و پژوهش»
یکصدو شانزدهمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع روش تحقیق و تفکر برگزار می گردد.
رمز استقبال ایرانیان از اسلام
به همت پژوهشگاه در سال جدید، یکصدو پانزدهمین نشست گفتگوی نوین پژوهشی در موضوع تاریخ اسلام و ایران برگزار می گردد.
ابداعات تمدنی شیعه
یکصد و چهاردهمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع تمدن شیعیان برگزار می گردد.
تمدن نوین اسلامی (فرآیند مهندسی و مدیریتی)
در چهارمین هفته تمدن نوین اسلامی به همت پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، نشست «تمدن نوین اسلامی ـ فرآیند مهندسی و مدیریتی» برگزار می گردد.
تبیین روش تدریس تفکر محور
یکصد و دوازدهمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع روش تدریس برگزار می گردد.
«تمدن نوین اسلامی»
چهارمین هفته علمی «تمدن نوین اسلامی» با حضور پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار خواهد شد.
«بررسی کتاب در دست انتشار انقلاب اسلامی تالیف دکتر مصطفی ملکوتیان »
نشست علمی ترویجی پژوهشکده علم دین نهاد با همکاری دانشگاه تهران در تاریخ 15 بهمن ماه 1397 برگزار شد. موضوع: بررسی کتاب در دست انتشار انقلاب اسلامی تالیف دکتر مصطفی ملکوتیان عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>