شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > کتاب تطور عاشورانگاری در منابع اهل سنت
 


کتاب «تطور عاشورانگاری در منابع اهل سنت» نوشته علی خلیلی صیفار به همت دفتر نشر معارف منتشر شد
کتاب تطور عاشورانگاری در منابع اهل سنت
انتشار کتاب جدید دفتر نشر معارف «تطور عاشورانگاری در منابع اهل سنت»نوشته علی خلیلی صیفار به چاپ رسید

انتشار کتاب جدید دفتر نشر معارف

کتاب «تطور عاشورانگاری در منابع اهل سنت» به چاپ رسید

 

  به گزارش پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی: کتاب «تطور عاشورانگاری در منابع اهل سنت» (از آغاز تا پایان عصر سبط ابن جوزی) نوشته علی خلیلی صیفار در 192 صفحه به همت دفتر نشر معارف منتشر شد.

حادثه عاشورا یکی از رویدادهای مهم تاریخی مورد توجه مسلمانان، اندیشمندان و آزادگان جهان در دوران مختلف است که از زاویه‌های گوناگونی به این حادثه بزرگ نگریسته شده است. برای مسلمانان اهمیت آن از این‌روست که محور این حادثه از یک‌سو فرزند پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله، حسین بن علی علیهماالسلام است و از دیگر سو نواده‌ای از سران جبهه طلقا.

کتاب تطور عاشورانگاری در منابع اهل سنت از «مقدمه و پنج فصل کلیات، تطور عاشورانگاری در منابع اهل سنت (قرن دوم و سوم)، تطور عاشورانگاری در منابع اهل سنت (قرن چهارم و پنجم)، تطور عاشورانگاری در منابع اهل سنت (قرن ششم و هفتم) و نتیجه‌گیری» گردآوری شده است.

در فصل اول این کتاب در رابطه با «تطور، عاشورا، عاشورانگاری و اهل سنت» مطالبی نگاشته شده است.

درباره ضرورت عاشورانگاری در این کتاب می‌خوانیم: «عاشورا و حوادث آن از نقاط عطف تاریخ تشیع، بلکه تاریخ اسلام به شمار می‌رود، که در میان همه گروه‌های اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و نویسندگان درباره آن به تحقیق پرداخته‌اند. این آثار با پراکندگی زمانی و مکانی، تفاوت‌ها و اشتراکات بسیاری داشته‌اند که مطالعه و بررسی آنها می‌تواند نحوه گزارش حادثه عاشورا در دوره‌های مختلف را نشان دهد.»

نگارنده در فصل دوم کتاب‌های «مقتل‌الحسین علیه‌السلام ابومخنف لوط بن یحیی ازدی غامدی، ترجمة الامام الحسین بن‌علی علیهما‌السلام و مقتله محمد بن سعد کاتب الواقدی، الامامة و السیاسة ابن قتیبه دینوری، انساب‌الاشراف بلاذری و الاخبار الطوال ابوحنیفه دینوری» را مورد واکاوی قرار داده است.

فصل سوم به بررسی کتاب‌های «تاریخ‌الامم و الملوک طبری، الفتوح ابن اعثم کوفی، نقاط عطف در عاشورانگاری ابن اعثم، العقد الفرید ابن عبدربه، المحن ابوالعرب تمیمی، مروج الذهب مسعودی، المعجم الکبیر طبرانی، البدء و التاریخ مقدسی، نورالعین اسفراینی و تجارب الامم مسکویه» اختصاص داده شده است.

 اساس عاشورانگاری ابوعلی مسکویه در این کتاب اینگونه آمده است: «اساس این عاشورانگاری همان روایت طبری از ابومخنف است، جز اینکه مسکویه نیز آن را به اختصار گزارش کرده و در برخی موارد تحلیل‌هایی به دست داده است. مسکویه همچون برخی عاشورانگاران دیگر، هنگام گزارش درخواست مسلم از ابن‌اشعث برای گسیل پیک به حسین علیه‌السلام، کوفیان را فریبکار و مغضوب علی علیه‌السلام معرفی کرده است.»

درباره کتاب‌های «تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر، مقتل الحسین علیه‌السلام خوارزمی، الکامل فی التاریخ ابن اثیر، تذکرة الخواص سبط ابن جوزی» در فصل چهارم و در رابطه با عاشورانگاران و عاشورانگاری‌ها» در فصل پنجم نکاتی نوشته شده است.

 

 


خروج