شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > کتاب ناگفته هایی از اسناد خطبه غدیر
 


کتاب ناگفته هایی از اسناد خطبه غدیر
کتاب ناگفته هایی از اسناد خطبه غدیر
این اثر پژوهشی در اسناد و مصادر خطابه ارزشمند پیامبر گرامی اسلام(ص) در روز غدیر خم است.این اثر با نگاهی دقیق و محققانه، و با استفاده از قریب به 160 مصدر عربی از منابع دست اول فریقین، ضمن اثبات خطبه گویی پیامبر اکرم(ص) در روز غدیر، به بیان تفاوت میان حدیث غدیر و خطبه غدیر از یکدیگر پرداخته است و پس از تفکیک حجم های مختلف مضبوط از خطبه غدیر (کوتاه، متوسط و طولانی)، در خصوص سیر انعکاس، اسناد و راویان آن در میراث مکتوب اسلامی به طور مبسوط و مطابق با مبانی رجالی مشهور فریقین بحث کرده است.


خروج