شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > کتاب پیوند ناگسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال
 


کتاب پیوند ناگسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال
کتاب پیوند ناگسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال
کتاب «پیوند ناگسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال» نوشته شهریار زرشناس، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در 84 صفحه، از سوی دفتر نشر معارف منتشر ‌شد.

 

بررسی رابطه تکنوکراسی و نئولیبرالیسم

کتاب «پیوند ناگسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال» نوشته شهریار زرشناس منتشر شد

 

کتاب «پیوند ناگسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال» نوشته شهریار زرشناس، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در 84 صفحه،  از سوی دفتر نشر معارف منتشر ‌شد.

کتاب «پیوند ناگسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال» که حاصل یک گفتگوی مفصل با زرشناس است به موضوعات زیر می پردازد: چگونگی ظهور تکنوکراسی در غرب، چیستی تکنوکراسی، چگونگی ورود تکنوکراسی به ایران، ظهور تکنوکراسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چگونگی گسترش تکنوکراسی در ایران، پیوند نزدیک تکنوکراتها و روشنفکران، حضور تکنوکراتها در عرصه اقتصاد و سیاست، تأثیرات تکنوکراسی در زندگی مردم و دولتمردان، مدل اقتصادی تکنوکراتها و پیامدهایش، ایده نادرست ژاپن اسلامی، دوران گذار و سئوالات پیش رو؛ استفاده از تکنولوژی، تعهد یا تخصص؟ و کارآمدی.

در بخشی از مقدمه می‌خوانیم: «دوره، دوره تکنوکراسی و تکنوکرات‌ها محدود به سال‌های موسوم «سازندگی» و «کارگزارانی»ها نیست،‌ اصولگرا و اصلاح‌طلب هم نمی‌شناسد، گویا مانند روحی است که می‌تواند در هر کسی وجود داشته باشد. در این کتاب به چیستی تکنوکراسی، تاریخچه آن در غرب، نگاه متفکران غربی به این مفهوم، چگونگی ورود تکنوکراسی به ایران، اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حاکمیت تکنوکرات‌ها، معیارهای شناخت تکنوکرات‌ها، خطر تکنوکرات‏ها برای ایران اسلامی و حکومت دینی و... پرداخته می‌شود.»

زرشناس در بخشی از کتاب می نویسد: «در جامعه‏ای مثل ایران که در آن ارزشهایی برآمده از آرمان‏های انقلاب در تقابل با جریان مهاجم فرهنگی و جریان مهاجم لیبرال‏ها و نئولیبرال‏ها است خطر تکنوکرات‏ها از این منظر می‏تواند وجود داشته باشد که اینها به عنوان حاملان و مخاطبان اصلی و مروجان و مدافعان ارزش‏های لیبرالی و نئولیبرالی هستند که در تقابل جدی با آرمان‏های انقلابی و تعهدگرایی انقلابی و رادیکالیسم انقلابی و به ویژه هویت اسلامی و ارزش‏های دینی و فکری جامعه می‌باشند. تا وقتی که نگاه تکنوکراسی حاکم شود متعاقباً قدرت را برای آنها به ارمغان می‏آورد و وقتی هم قادر باشند لاجرم ارزش‏ها و مدلهای لیبرالی و نئولیبرالی سیطره پیدا خواهد کرد. تکنوکراسی را با مدل نظام انقلابی و ولایی به هیچ وجه نمی‏توان جمع کرد.»

 


خروج