شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > کتاب پیشرفتِ عدالت محور
 


کتاب پیشرفتِ عدالت محور
کتاب پیشرفتِ عدالت محور
به همت گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کتاب پیشرفت عدالت محور منتشر شد.

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی؛نامگذاری دهه چهارم انقلاب از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به عنوان دهه پیشرفت و عدالت و ضرورت انجام مطالعات پژوهشی برای بررسی و تحلیل عرصه ها، راهبردها و استلزام های دستیابی به این هدف، زمینه تدوین طرحی را فراهم کرد که از طریق نگارش مقالات پژوهشی توسط صاحب نظران هر موضوع در چارچوب مشترکی، بتواند به این مهم کمک کند.

این طرح در شورای علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه تصویب شد و حجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلم مدیریت علمی و تدوین این مجموعه را بر عهده گرفت.

وی علاوه بر طراحی چارچوب علمی تحقیق، هماهنگی با مولفان محترم مقالات و جمع بندی نظرات ارزیابان و تبادل نظر با مولفان محترم برای تکمیل و ویرایش مقالات علمی اثر را نیز بر عهده داشت و همچنین در پایان نگاهی تکمیلی به مقالات و اشاره به نقطه نظراتی تکمیلی که ناشی از نقد یا نظر ارزیابان محترم بوده، به این مجموعه افزوده است.

مدیر علمی اثر، در مقدمه برخی اهداف این مجموعه را به شرح زیر آورده است:

۱.پيشرفت، فرآيندي فراگير، مستمر و جامع است كه تنها به جنبه هاي معيشتي و اقتصادي محدود نمي شود و ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي انسان ها را ذيل شمول خود قرار مي دهد.

۲.مباني نظري پيشرفت براساس ديدگاه اسلامي با مباني و پيش فرض هاي نظري ديدگاه هاي غربي و ليبراليستي درباره توسعه كاملا متفاوت است و اين تفاوت مباني بايد در شاخص ها و راهبردها مد نظر قرار گيرد.

۳.پيشرفت در هر عرصه اي از ابعاد زندگي اجتماعي با پيشرفت در ساير عرصه ها كاملا مرتبط است و در مطالعات پژوهشي و علمي، سياستها و برنامه ها، نمي توان اين ارتباط را ناديده گرفت.

همچنين در اين طرح، موضوعات زير براي مجموعه مقالات جامعي كه بتوانند هدف طرح را محقق كند، پيش بيني شده كه به دو دسته تقسيم می شوند:

دسته نخست موضوعاتي كه مباحث دهه پيشرفت و عدالت را مدنظر قرار داده و دسته دوم: موضوعاتي كه هريك عرصه اي خاص از پيشرفت را پوشش مي دهد.

اين کتاب شامل دو بخش اصلی و يك بخش به عنوان خاتمه، به شرح زیر است:

اول: مباحث کلی درباره ی دهه ی پیشرفت و عدالت؛

دوم: شاخص ها، راهبردها‌ و الزامات دهه پیشرفت و عدالت در عرصه های مختلف؛

بخش پایانی با عنوان خاتمه که نگاهی کلی به راهبردها و الزامها با مروری بر مقالات در خصوص پیشرفت و عدالت دارد.

این اثر که حاصل تحقیق حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم می باشد، درگروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سامان یافته است.ارزیابی علمی این اثر را منوچهر محمدی، محمد شفیعی فر، جواد منصوری، احمد توکلی، مرتضی نبوی، حسن بنیانیان، فیروز رازنهان، سیداحمد زرهانی، ناصر جهانیان، حسین سوزنچی، علی ذوعلم و سید حسین میرمعزی، عهده دار بودند.


خروج