شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > کتاب پژوهش در زندگی امامان(ع): مبانی و روشها منتشر شد
 


غلامحسن محرمی
کتاب پژوهش در زندگی امامان(ع): مبانی و روشها منتشر شد
کتاب پژوهش در زندگی امامان(ع) : مبانی و روشها به قلم غلامحسن محرمی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۲۰۴ صفحه منتشر شده است.

 کتاب پژوهش در زندگی امامان(ع): مبانی و روشها

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی؛ نویسنده کتاب پژوهش در زندگی امامان(ع): مبانی و روشها به این سؤال پاسخ می دهد که گزارش های تاریخ زندگی امامان معصوم(ع) را بر اساس چه معیارهایی می توان مورد ارزیابی قرار داد؟

تاریخ زندگی ائمه(ع) یکی از پرفایده ترین مقاطع تاریخی برای مطالعه می باشد. آنان کاملترین انسان ها بعد از پیامبران هستند.

محتوای این کتاب منهای مباحث مقدماتی از دو بخش کلی تشکیل شده که عبارتند از: مبانی و روش های بررسی سندی و متنی گزارش های تاریخی درباره زندگی ائمه معصوم(ع) که به کدام دسته از گزارشگران و راویان تاریخ ائمه(ع) می توان اطمینان کرد و چه اصنافی قابل اعتماد نیستند و چه گروه هایی سعی در جعل روایت تاریخی در مورد ائمه(ع) داشته اند و نیز بر اساس چه ملاکهایی می توان متن گزارشهای تاریخی را مورد بررسی و نقد قرار داد.

این کتاب در پنج فصل تنظیم یافته است:

ـ فصل اول: بررسی مبانی روش تحقیق در تاریخ
ـ فصل دوم: بررسی اعتبار متون و گزارش های کهن درباره تاریخ زندگی ائمه(ع)
ـ فصل سوم: بررسی مبانی کلامی تحقیق در تاریخ زندگی امامان(ع)
ـ فصل چهارم: بررسی مبانی رفتارهای سیاسی در تاریخ زندگی ائمه(ع)
ـ فصل پنجم: بررسی واقعیت های تاریخی در حیات ائمه(ع)

کتاب پژوهش در زندگی امامان(ع) : مبانی و روشها به قلم غلامحسن محرمی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۲۰۴ صفحه منتشر شده است.

 منبع: مهر


خروج