شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > کتاب شفاعت، جلوه برتر رحمت
 


آیت الله العظمی جوادی آملی
کتاب شفاعت، جلوه برتر رحمت
به همت پژوهشگاه علوم وحیانی معارج؛ کتاب «شفاعت، جلوه برتر رحمت» منتشر شد

به همت پژوهشگاه علوم وحیانی معارج؛

کتاب «شفاعت، جلوه برتر رحمت» منتشر شد

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی؛ کتاب شفاعت ، جلوه برتر رحمت؛ برگرفته از آثار آیت الله العظمی جوادی آملی به همت پژوهشگاه معارج و مرکز بین المللی نشراسراء چاپ وروانه بازار شد

کتاب« شفاعت جلوه برتر رحمت» منتشر شد

 به نقل از سایت پژوهشگاه معارج کتاب شفاعت ، جلوه برتر رحمت؛ برگرفته از آثار آیت الله العظمی جوادی آملی به همت پژوهشگاه معارج و مرکز بین المللی نشراسراء چاپ وروانه بازار شد. کتاب حاضر شامل پنج بخش «کلیات شفاعت»، «شفاعت در قرآن و روایات» ، «شفاعت کنندگان» ، «شفاعت شوندگان» و « شبهات شفاعت» می­باشد.

منبع: اسراء نیوز

 


خروج