شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > ترجمه و انتشار چهار اثر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در بیروت
 


چهار عنوان کتاب از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در «دار المعارف الحکمیة» منتشر شد:
ترجمه و انتشار چهار اثر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در بیروت
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی؛ از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا کنون چهار عنوان کتاب از آثار ارزشمند علمی_ پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در «دار المعارف الحکمیة» بیروت ترجمه و منتشر شدند.

چهار اثر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در دارالمعارف الحکمیه بیروت ترجمه و منتشر شد.

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی؛ از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا کنون چهار عنوان کتاب از آثار ارزشمند علمی_ پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در «دار المعارف الحکمیة» بیروت ترجمه و منتشر شدند. این کتاب های ارزشمند که قبل از سال ۱۳۹۳ در واحد ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به زبان عربی ترجمه شده بودند؛ طی همکاری اخیر واحد ترجمه پژوهشگاه با «معهد المعارف الحکمیة» به حجة الاسلام و المسلمین شیخ شفیق جرادی، به چاپ رسیدند.

این کتابهای ارزشمند که قبل از سال ۱۳۹۳ در واحد ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به زبان عربی ترجمه شده بودند؛ طی همکاری اخیر واحد ترجمه پژوهشگاه با «معهد المعارف الحکمیة» به ریاست فاضل اندیشمند حجة الاسلام و المسلمین شیخ شفیق جرادی، به چاپ رسیدند. عناوین فارسی این کتاب ها عبارتند از:

۱. سکولاریسم اسلامی: جستاری انتقادی.

۲. چالش سیاست دینی و نظم سلطانی: با تاکید بر اندیشه و عمل سیاسی علمای شیعه در عصر صفویه.

۳. نگاهی نو به جریان عاشورا.

۴. نهضت عاشورا: جستارهای کلامی، سیاسی و فقهی.

کتاب های فوق با عناوین عربی زیر در بیروت منتشر شده اند:

۱. العلمانیة الإسلامیة عرض نقدی للفکر الإسلامی المعاصر.

۲. اشکالیة العلاقة بین السیاسة الدینیة و النظام الملکی : الفکر و الأداء السیاسی لعلماء الشیعة فی العصر الصفوی نموذجاً.

۳. دراسات تاریخیة فی فاجعة الطف.

۴. نهضة عاشوراء دراسات کلامیة سیاسیة فقهیة.

قابل ذکر است که این کتاب ها در نمایشگاه بین المللی کتاب نجف توسط دار المعارف الحکمیة و نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عرضه شدند که با استقبال خوبی از سوی مراجعه کننده گان مواجه شدند.

 منبع: مهر


خروج