شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > خورشید از غرب طلوع نمی‌کند
 


دکتر محمدعلی لیالی و همکاران
خورشید از غرب طلوع نمی‌کند
«خورشید از غرب طلوع نمی‌کند» فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، نوشته دکتر محمدعلی لیالی و همکاران در 356 صفحه توسط انتشارات رواق اندیشه، چاپ و منتشر شد.

«خورشید از غرب طلوع نمی‌کند» منتشر شد

«خورشید از غرب طلوع نمی‌کند» از سیر تا پیاز نیم قرن پرونده فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، نوشته دکتر محمدعلی لیالی و همکاران در 356 صفحه توسط انتشارات رواق اندیشه، چاپ و منتشر شد.

«خورشید از غرب طلوع نمی‌کند»شامل پیشگفتار و پنج فصل به شرح ذیل تنظیم یافته است: فصل اول: مسير (کلياتي در باب فناوري هسته اي)؛ فصل دوم: سرگذشت (فن آوري هسته اي جمهوري اسلامي ايران از آغاز تا کنون)؛ فصل سوم: بازتاب (مروري بر آراي منتقدان و موافقان توافق لوزان)؛ فصل چهارم: ضرورت (کاربردهاي صلح آميز فن آوري هسته‌اي در جهان امروز)؛ فصل پنجم: اصطلاحات و شخصيتها.

چاپ اول «خورشید از غرب طلوع نمی‌کند» در 356 صفحه و شمارگان 2200 نسخه، پاییز 1394 توسط انتشارات رواق اندیشه چاپ و منتشر شده است.


خروج