شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > کتاب بایسته های فرهنگ عمومی از منظر مقام معظم رهبری
 


احسان بابایی
کتاب بایسته های فرهنگ عمومی از منظر مقام معظم رهبری
کتاب «بایسته های فرهنگ عمومی از منظر مقام معظم رهبری» با تدوین احسان بابایی در 232 صفحه از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد.

 

کتاب «بایسته های فرهنگ عمومی از منظر مقام معظم رهبری» منتشر شد

 

کتاب «بایسته های فرهنگ عمومی از منظر مقام معظم رهبری» با تدوین احسان بابایی  در 232 صفحه از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد.

با توجه به تجربه مکرر تاریخی، اصلاح اجتماعی، آن‏گاه از عمق و ثبات بیشتر برخوردار خواهد بود که با اصلاح افکار و رفتارهای اجتماعی گستره وسیعی از مردم همراه باشد؛ به عبارت دیگر، می توان گفت اصلاح طرز فکر و رفتار عمومی، مهمترین مصداق از اصلاح اجتماعی به شمار می رود. همچنان‏که ریشه بسیاری از نابسامانی ها را باید در کاستی های فرهنگ عمومی جستجو کرد، در برون رفت از مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نیز نمی‏توان از اصلاح فرهنگ عمومی غفلت ورزید. تجربه انقلاب اسلامی به عنوان یک نهضت اصلاحی نیز از همین واقعیت حکایت می کند که آنچه رخ داد، قبل از هر چیز در نوع نگرشها روی داد که در مراتب بعد در رفتارهای اجتماعی انعکاس یافت و زمانی می توان به تداوم مسیر انقلاب در اصلاح نهادهای اجتماعی امید داشت که پیوند و سنخیّت آن را با فرهنگ عمومی شاهد باشیم. از این منظر تلاش برای اصلاح فرهنگ عمومی در مصادیق مختلف آن را باید امری انقلابی دانست که آن‏چنان گستره وسیعی را در برمی گیرد که هر کس در هر سطحی از تأثیرگذاری می تواند در این تلاش مقدس و بنیادین مشارکت نماید. در این میان خواص جامعه به تناسب دایره نفوذ خود از مسئولیت بیشتری برخوردار هستند و آگاهی و توجه آنان به این مسأله، سرمایه ارزشمندی محسوب می گردد که می توان از آن برای نهادینه نمودن بایسته های فرهنگ عمومی بهره جست.

آنچه در این مجموعه گردآمده، بعضی اشاره های رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت ‏الله خامنه ای به برخی از مهمترین مصادیق کاستی ها و بایسته های فرهنگ عمومی است که در ذیل این عناوین ارائه می گردد: انس با کتاب و مطالعه، قانون مداری، خودباوری، استقبال از کار و داشتن وجدان کاری، اهتمام به استفاده از تولید داخلی، اصلاح الگوی مصرف، دوری گزینی از اشرافیت و تجمّل گرایی، اهتمام به نقد و نقدپذیری، رعایت حقوق و حُرمت زن، ورزش همگانی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و در نهایت انس با قرآن.

محتوای کتاب

این کتاب در هفت فصل تدوین شده است: «فرهنگ عمومی، تبیین مفهوم و ضرورت اصلاح»، «ارتقای کتابخوانی»، «رعایت قانون»، «کار و وجدان کاری»، «استفاده از تولید داخلی»، «اصلاح الگوی مصرف»، «پرهیز از اشرافیت و تجمل گرایی»، «نقد، نقد پذیری و پاسخگویی»، «رعایت حرمت و حقوق زن»، «ورزش، وظیفه همگانی» و «انس با قرآن».

فصل اول: فرهنگ يعني...، ستون فقرات حیات ملت، پرورش فرهنگی، سرآغاز تمدن سازی نوین اسلامی، آسیب شناسی فرهنگ عمومی، بُن مایه های فرهنگ زندگی،   هویت زدایی فرهنگ و تمدن غرب، بایدها و نبایدهای فرهنگ عمومی، نقطه مطلوب، رشد خصال ملی، رسالت تقویت فضیلتها، معارف اسلامی، ریشه فرهنگ عمومی مطلوب، بایسته های تربیت کودک، ا صلاح فرهنگ عمومي؛ لازمه توسعه اقتصادي، رسالت اخلاقی هنر و شرط اصلاح و...

فصل دوم: پدیده ذی قیمت، تعلیم و تعلم همگانی، شأن کتابدار، مواجهه فعال با کتاب، سیر مطالعاتی، سلامت کتاب، تیراژ نامتناسب، استفاده بهینه از وقت، بهترین استفاده از کمترین فرصت، جزء مخارج اصلی خانواده، عادتی برای کودکان، نیاز همگانی به کتاب و...

فصل سوم: نقطه شروع انضباط، ضرورت توجه به اثر تربیتی قانون، ریشه پیدایش دیکتاتوری، نتیجه بی قانونی، تأثیر رفتار فرد، فصل الخطاب، معیاری برای سنجش، شاخصهای انضباط اجتماعی، تلخ تر از تحمّل قانون، وظیفه همگانی و...

فصل چهارم: خودباوری ملی، بیماری فرهنگی خطرناک، غفلت از هویت مستقل ملی، تقلید بی مبنا، سبک زندگی ملی، تقویت اعتماد به نفس، توان ایرانی، نگاه متعادل به فرهنگ غرب و...

فصل پنجم: مذموم یا ممدوح، رد پايي از تفكرات بيگانه، میراث شوم، مسئولیت محکم کاری، راه حل مشکلات، سنگ تمام بگذاریم، وصف ملت تنبل، جدّی باشیم، نتایج دنیایی وجدان کار، نشانه های وجدان کاری، راز عقب ماندگی و...

فصل ششم: ترجیح تولید داخلی، تفاخر غلط، اولویت با تولید داخلی، چشم امید کارگر داخلی و..

فصل هفتم: از گناهان کبیره، منع همیشگی، گرفتار اسراف، چشم امید دشمن، خسارت اسراف، مهار معضل، مصادیقی از اسراف، شرط رفع نیاز، تأثیر ده درصد صرفه جویی، قناعت نه ریاضت، سعی همگانی، آموزش راههای صرفه جویی، لزوم فرهنگسازی، وظیفه مسئولان، منع زیاده روی، بایسته های مصرف و...

فصل هشتم: لازمه مسئولیت، دشمن فضیلت ها، تناقض در پیام فرهنگی، زندگی درخور تخریب، بلای بزرگ، آفت مضاعف، شرط مبارزه با اشرافیگری، دو عیب اشرافیگری، مبارزه با تجملگرایی، ازدواج، داد و ستد نيست و...

فصل نهم: انتقاد یعنی...، خوب و بد انتقاد، فایده نقد، انتقاد دلسوزانه، شرط رعایت انصاف، هم نقادی و هم نقد پذیری، نحوه صحیح مواجهه، قبیله گرایی سیاسی و...

فصل دهم: حرمت زن، عادات ناپسند، مصادیقی از ظلم به زن، مخالف تعالیم اسلام، مصداقی از ظلم به زن، تساوی در تحصیل علم، عادات جاهلی، آفت انفعال و...

فصل یازدهم: مؤثر در حل مشکل، کار لازم، هم زن و هم مرد، خلوت تأسف آور و...

فصل دوازدهم: سبک زندگی قرآ، الگوها، تلاوت مطلوب، تربیت قرآنی و...

 


خروج