شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > اشخاص و اقوام در قرآن
 


سید فتاح مرتضوی
اشخاص و اقوام در قرآن
اشخاص و و شاخص ها در قرآن کریم

فایل اینجا دانلود شود.


خروج