شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > تلخیص کتاب انقلاب اسلامی ایران
 


تلخیص کتاب انقلاب اسلامی ایران
در این کتاب انقلاب اسلامی با دو رویکرد داخلی و خارجی مواجهه شد.

http://cissi.ir/uploads/634_4528_1451983898594_انقلاب_اسلامی_ایران.pdf


خروج