شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > تلخیص کتاب تأثیر فمینیسم بر فرزندان
 


کتایون رجبی
تلخیص کتاب تأثیر فمینیسم بر فرزندان
در این کتاب به بررسی رابطه فمینیسم و وضعیت کودکان می پردازد.

http://cissi.ir/uploads/تاثیر_فمنیسم_بر_فرزندان.pdf


خروج