شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > تلخیص کتاب حضور قلب در نماز
 


تلخیص کتاب حضور قلب در نماز
در این کتاب به توصیف جایگاه والای حضور قلب در عبادات بخصوص نماز پرداخته است.

http://cissi.ir/uploads/حضور_قلب_در_نماز.pdf


خروج