شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > تلخیص کتاب کار آمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در مسائل زنان
 


تلخیص کتاب کار آمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در مسائل زنان
این کتاب درباره زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

http://cissi.ir/uploads/کارامدی_نظام_جمهوری_اسلامی_در_مسائل_زنان.pdf


خروج