شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > چاپ کتاب الگوهاي توسعه هيات علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي «چرايي، چيستي، چگونگي»
 


تازه های نشر
چاپ کتاب الگوهاي توسعه هيات علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي «چرايي، چيستي، چگونگي»
کتاب الگوهاي توسعه هيات علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي «چرايي، چيستي، چگونگي» توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی به چاپ رسید

عنوان کتاب: الگوهاي توسعه هيات علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي «چرايي، چيستي، چگونگي»

نويسنده و پژوهشگر: دكتر رضا مهدي

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي

سال نشر: 1395

شمارگان: 2000

قطع: رقعی

تعداد صفحات: 423 صفحه

نگارنده با تأكيد بر محوري بودن نقش اساتيد، به خصوص اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها در توسعه و پيشرفت جوامع و پشتيباني مؤثر از تمدن‌سازي، بر توسعه دانشي، بينشي و مهارتي هيأت علمي تأكيد مي‌كند و بر اين باور است که براي جلوگيري از افت كيفي و روزآمدي و كارآمدي هيأت علمي بايد توسعه دانشي، بينشي و مهارتي از برنامه‌هاي زيربنايي دانشگاه‌هاي كشور باشد.

كتاب حاضر با هدف، شناسايي الگوها، برنامه‌ها و ابتكارهاي توسعه هيأت علمي دانشگاه‌هاي منتخب جهان و بهره‌برداري از اين تجارب براي بهبود روش‌هاي توسعه هيأت علمي دانشگاه‌هاي كشور نوشته شده است.

براي استخراج الگوهاي توسعه هيأت علمي دانشگاه‌هاي جهان از اينترنت استفاده شده است و در معرفي الگوهاي توسعه هيأت علمي از مستندات بهره برده شده است و به اجمال بين الگوهاي توسعه هيأت علمي دانشگاه‌هاي جهان تطبيق و مقايسه شكل گرفته و در نهايت پيشنهادهايي نيز براي اصلاح و بهبود الگوهاي توسعه هيأت علمي دانشگاه‌هاي كشور با تأكيد بر دانشگاه‌هاي زير مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ارائه گرديده است.

کتاب از یک پیشگفتار و چهار فصل تشکیل شده است. در فصل اول كتاب پژوهشگر به ماهيت‌شناسي دانشگاه پرداخته است؛ در فصل دوم از مباني و پيشينه توسعه هيأت علمي سخن مي‌راند؛ فصل سوم از توسعه هيأت علمي در دانشگاه‌هاي منتخب پرده بر مي‌دارد و در نهايت در فصل چهارم به تحليل و نتيجه‌گيري مي‌نشيند.

 


خروج